Wednesday, August 21, 2013

China Is Unloved And Unknown - My Cup of Chinese Tea

China is unloved and unknown - My Cup of Chinese T - Pei Desi, Germany
China is unloved and unknown. This is primarily a language and communication problem.
"China is onbemind én onbekend. Dat is vooral ook een communicatie- en taalprobleem. Wat het Westen van China ziet, gebeurt vaak door een Engelse taalbril. Dat vertroebelt het zicht meer dan we denken. Het Engels wordt vaak gezien als de internationale taal bij uitstek, maar is niet geschikt is om duizenden concepten uit oosterse culturen in woorden te vatten. ‘Vertalingen reduceren de wereld tot wat we al weten,’ aldus taaldeskundige Thorsten Pattberg van aan de Universiteit van Beijing. ‘Het verbaast mij altijd dat mensen elkaar in de haren vliegen over merknamen, patenten en intellectueel eigendom, maar het recht op eigen definities van culturele sleutelbegrippen gewoon weggeven.’"